Дніпропетровська обласна організація Українського товариства охорони природи (Товариство) є благодійною добровільною організацією, що має на меті розробку програм та проведення комплексу заходів по збереженню та відтворенню сприятливого для життя оточуючого природного середовища, збереженню здоров'я мешканців Дніпропетровщини, здійснення просвітньої діяльності, захист екологічних прав громадян, участь у заходах по охороні природи, раціональному використанню природних багатств, реалізації екологічної політики України, сприяння розвитку твор-чої ініціативи і використання науково-технічного потенціалу суспільства для здійснення його екологічних пріоритетів, виховання дбайливого відношення громадян до природи в сфері виробництва і побуду.


Мешканці Дніпропетровщини об'єднуються в Товариство на основі спільності інтересів для виконання таких завдань:
а) здійснення практичних природоохоронних заходів та їх фінансової підтримки;
б) участі у виробленні екологічних програм Дніпропетровщини, удосконаленні природоохоронного законодавства і практики його реалізації;
в) здійснення просвітньої діяльності серед населення з метою виховання суспільної свідомості;
г) попередження екологічних правопорушень, захисту порушених екологічних прав громадян, здійснення громадського незалежного контролю в галузі охорони навколи-шнього природного середовища;
Для виконання завдань, що покладаються на Товариство Статусом, Товариство:
а) розробляє, пропагує і забезпечує виконання своєї природоохоронної програми, приймає участь у розробці і виконанні державних Всеукраїнських, регіональних, місцевих та інших екологічних програм;
б) за рахунок власних залучених коштів та участі своїх членів організує практичні заходи, спрямований на збереження і відтворення природних багатств, охорону навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки громадян України; вживає заходів для консолідації з цією метою інших громадських організацій, рухів та формувань екологічної спрямованості;
в) бере участь в обговоренні важливих нормативних актів і управлінських рішень, висуває клопотання про їх заміну, доповнення, відміну або припинення в разі невідповідальності вимогам природоохоронного законодавства;
г) отримує інформацію про стан навколишнього середовища, джерела негативного впливу на нього та заходи поліпшення екологічної ситуації,організує проведення наукових досліджень.
д) створює громадські природоохоронні фонди;
е) організує проведення громадської екологічної експертизи, залучає до її здійснення незалежних експертів, обнародує висновки експертизи та передає їх органам, уповноваженим приймати управлінські рішення;
з) здійснює громадський незалежний контроль за дотриманням природоохоронного законодавства в межах повноважень, що надаються законодавством України в цій частині громадським організаціям;
ж) бере участь у проведенні спеціально уповноваженими державними органами перевірок виконання підприємствами, установами, організаціями природоохоронних програм і заходів;
з) подає до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
і) вносить до відповідних органів пропозиції про організацію (оголошення) територій та об'єктів природно-заповідного фонду, бере участь у веденні їх обліку, забезпеченні правового режиму;
ї) створює на громадських засадах екологічні, культурно-просвітні заклади та інші спеціалізовані підрозділи; організує лекції, виставки, конкурси, благодійні акції та інші заходи; здійснює видавничу діяльність;
й) здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи; засновує підприємства в порядку, встановленому законодавством;
к) вступає в міжнародні зв'язки з питань статутної діяльності, здійснює зовнішньоекономічну діяльність через створені підприємства та госпрозрахункові організації;
л) залучає до Товариства відданих інтересам охорони природи громадян, а також трудові колективи підприємств, установ, організацій, учнівські колективи;
м) проводить іншу роботу, що відповідає статутним цілям Товариства та законодавству України.
Товариство було засновано у 1961 р.

Вийшов черговий номер газети

Вийшов черговий номер газети "Європейський Час", заснованої Товариством та Асоціацією міжнародно-правових досліджень

Детальніше


Соглашение об Ассоциации

В два этапа 21 марта и 27 июня 2014 года наконец было подписано Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Детальніше


На допомогу садівникам

Товариство охорони природи спільно з правлінням Дніпропетровського обласного об'єднання садівників та городників працює над законопроектом "Про садівничі товариства"

Детальніше


Екологія міста

Дніпропетровськ займає площу 405,08 квадратних кілометрів і має населення 997,8 тис. осіб.

Детальніше  


Увага! Консерванти.

Величезна кількість товарів, які прикрашають полиці наших магазинів, містять різні емульгатори та консерванти. Дізнайтесь, які з них не є безпечними.

Детальніше